Αναλυτικά προγράμματα. Ένθετο στο περιοδικό Ρωγμές εν Τάξει, τ. 2 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 1998)

Η μπροσούρα «Αναλυτικά προγράμματα» ήταν ένθετο στο περιοδικό «Ρωγμές εν Τάξει», τ. 2, Άνοιξη-Καλοκαίρι 1998.

Περιεχόμενα:

  • Μερικές σκέψεις για την έννοια και το ρόλο του αναλυτικού προγράμματος,
  • Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα,
  • «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση»,
  • Εκμάθηση της μάθησης: η παιδαγωγική λογική του επιχειρηματικού σχολείου,
  • Τα αναλυτικά προγράμματα και οι επιπτώσεις του σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (ή το άγχος του σχολικού χρόνου),
  • «Το δημοτικό κρίκος στην αλυσίδα του σχολείου της αγοράς» (Η χαμένη παιδικότητα και ελευθερία),
  • Λύκειο-φυτώριο απασχολήσιμων,
  • Κοινωνικό κίνημα περιεχομένου της εκπαίδευσης
Advertisements